آن دیگری
داستان کوتاه "آن دیگری" منتشر شده در سی و نهمین شماره از نشریه الکترونیکی عقربه
مرگ گاهى ودكا مى‌نوشد
مرگ گاهى ودكا مى‌نوشد را باید می‌نوشتم برای تمام کسانی که بی‌خداحافظی ما را ترک کردند و حفره خالی‌ای را در قلب ما به جای گذاشتند. این داستان توانست امسال در جشنواره ادبی دوساله داستان کوتاه نارنج به مرحله نهایی راه پیدا کند.
من یک ماشین تایپ مدل پی وان هستم
یک داستان ناتمام
داستان كوتاه "يك داستان ناتمام" در حمايت از حق حيات در ايران ٢٩ مارچ ٢٠١٥ منتشر شد. داستان کوتاه« من یک ماشین تایپ مدل پی وان هستم» منتشر شده در شماره‌ی چهل و هفت نشریه الکترونیکی عقربه - ویژه نامه نوروز
کمی مانده تا بهشت
داستان كوتاه "كمى مانده تا بهشت" منتشر شده در سايت شهرگان و نشريه شهروند / Vancouver , British columbia
کمی مانده تا بهشت
 داستان کوتاه "کمی مانده تا بهشت" منتشر شده در شماره یک دو هفته نامه صفر

Copyright 2015-2018 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com