ریحانه ظهیری

"مصاحبه محمد تنگستانى با ريحانه ظهيرى"

محمد تنگستانى در رابطه با اين مصاحبه مى گويد:

بیست‌ودومین نفری که با او گفت‌وگو کرده‌ایم ریحانه ظهیری است. خانم ظهیری در تعریف خودسانسوری می‌گوید: «خود‌سانسوری در‌واقع یک نوع عمل پیش‌گیرانه است. پیش‌گیری از شناساندن خود حقیقی بدلیل به خطر افتادن منافع فردی و حتی منافع اجتماعی که منافع اجتماعی و فردی هر دو مکمل یکدیگرهستند.»

برای خواندن این  گفت‌و‌گو اینجا کلیک کنید.

 

گفتگو وحيد بديعى در "آن روى سكه" با ريحانه ظهيرى نويسنده و خبرنگار به مناسبت انتشار مجموعه مصاحبه"از تهران تا ناكجا"

لینک مصاحبه در سايت راديو پويا اینجا کلیک کنید

لینک  مصاحبه در سایت "soundcloud" اینجا کلیک کنید

 

Copyright 2015-2017 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com