کتاب یگانگی ذهن و زبان

کتاب یگانگی ذهن و زبان

مشخصات فعالیت

این کتاب مجموعه‌ای از گفتگوهای کتبی و چند مورد شفاهی با پرتو نوری‌علا است که در آن گفتگوها پرتو به سئوالاتی در باب زندگی شخصی،  شعر کلاسیک و جدید ایران، سینما و هنر، کانون نویسندگان، مسائل سیاسی، نهضت زنان و سانسور در ایران، پاسخ داده است.  

مصاحبه کنندگان عبارتند از: هنگامه عباسی سیرچی، سیاووش خرمگاه، محمد تنگستانی، پانته‌آ بهرامی، عباس شکری، نوشین شاهرخی، شاهرخ صالح تندرو، ریحانه ظهیری، مریم رئیس‌دانا، فرامرز سلیمانی، علی لیمونادی، شاهرخ رئیسی و رامین احمدی 

https://partowweb.blogspot.com/2018/01/blog-post.html