پژوهشگر

انجام تحقیقات مستند کوتاه «پلاک ۱۳» به مدت یک سال از تاریخ اکتبر ۲۰۱۷ در سال۲۰۲۰ پژوهش مستند دیگری با مضمون خانواده‌های تک والد اتیسم را آغاز کرده که این روزها در دست تدوین است.