مستندساز

در سال ۲۰۱۸ کارگردانی مستند کوتاه «پلاک ۱۳» با مضمون اختلال فرار در کودکان طیف اتیسم را بر عهده داشتم. ‎یک سال بعد از اتمام پروژه «پلاک ۱۳» در سال۲۰۲۰ ساخت مستند دیگری با مضمون خانواده‌های تک والد اتیسم را آغاز کرده که این روزها در دست تدوین است.