جزئیات مقاله

لایو اینستاگرام چرا میپرم؟

کتاب چرا می‌پرم؟
صدای پسری از پس سکوت اُتیسم.
شنبه ساعت ۲۰ منتظرتون هستیم.


میزبان:
ریحانه ظهیری 
مترجم و مستند ساز 
میهمانان: 
پانته‌آ فراهی
فعال حوزه اتیسم و مادر نوجوان با اختلال طیف اتیسم

مریم افضلی
موسس و مدیر عامل موسسه روانشناسی
اتاق آبی 
فعال در حوزه اتیسم
دانشجوی دکتری مشاوره

روشنک بستانچی
روانشناس کودک و نوجوان
درمان‌گر کودکان با نیازهای ویژه
 

نظرات

ارسال نظر