طی روزهای ششم و هفتم ماه می سال ٢٠١٦ نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، با حضور ۷ ناشر ایرانی خارج از کشور در شهر لندن برگزار میشود. این نمایشگاه به همت نشر نوگام برای نخستین بار در خارج از کشور ایران برگزار میشود و نشر اچ‌اند‌اس همراه با نشر نوگام، ناکجا، گردون، مهری و ایران آکادمیا در این نمایشگاه حضور خواهد داشت. بنا بر تصمیم همکاران و با توجه به اهمیت ترجمه ادبیات فارسی زبان برای مخاطبان بالقوه در کشورهای میزبان، نشر اچ‌اند‌اس با گزیده ای از کتابهای ترجمه و نگارش شده به زبان انگلیسی به همراه دو برنامه ویژه در نمایشگاه حضور می یابد. در اولین روز نمایشگاه گفتاری از دکتر لطفعلی خنجی در زمینه اهمیت ترجمه کتابهای فارسی به زبانهای دیگر خواهد بود و در روز دوم پرویز جاهد سردبیر نشریه سینما-چشم از روند انتشار نشریه با مخاطبان صحبت خواهد کرد. ترجمه كتاب "مادر عروسك هاى پارچه اى"یکی از آثار ارایه شده در نمایشگاه توسط نشر اچ‌اند‌اس خواهد بود و امیدواریم که این امکان آغازی مناسب برای معرفی فرهنگ و ادبیات فارسی زبان به مخاطبان باشد. اطلاعات مرتبط با نمایشگاه از طریق لینکهای زیر قابل مشاهده است. نمایشگاه کتاب تهران, بدون سانسور Tehran Book Fair, Uncensored
جشنواره نمایشگاه کتاب مصاحبه مطبوعات خبرگزاری ها ادبیات

Copyright 2015-2018 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com