گفتگو وحيد بديعى در "آن روى سكه" با ريحانه ظهيرى نويسنده و خبرنگار به مناسبت انتشار مجموعه مصاحبه"از تهران تا ناكجا" لینک مصاحبه در سايت راديو پويا اینجا کلیک کنید. لینک مصاحبه در سایت "soundcloud" اینجا کلیک کنید.
جشنواره نمایشگاه کتاب مصاحبه مطبوعات خبرگزاری ها ادبیات

Copyright 2015-2018 reyhanehzahiri.com

All right reserved.

Website by Mani H.Zonoozi maniphoto.com